Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
(Po-Pá, 8-16 hod.)
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
03.04.2023
Informace o cenách 2/2023
Od 1.4.2023 navýšil ceny výrobce betonových tašek - Terran. I přes toto zdražení je Terran nejekonomičtější variantou betonové střechy. U ostatních v... číst celé
09.03.2023
Informace o cenách 1/2023
Plechové krytiny a trapézy:Satjam upravil ceny k 9.3.2023, došlo k navýšení cen u trapézových plechů, ceny taškovek zatím zůstávají nezměněny. Do konc... číst celé
21.12.2022
Informace o cenách.
Všichni naši výrobci a naši dodavatélé uzavřeli příjem objednávek pro rok 2022 - s ohledem na odstávky a inventarizace provozů. S ohledem na skutečnos... číst celé
Zobrazit všechny novinky
Blog
19.02.2021
Jakou povrchovou úpravu plechové střešní krytiny?
Nejdříve si ujasněte tři základní priority a dle jejich pořadí pak můžete začít vybírat. - jak si manželka představuje vizuální vzhled vašeho domova... číst celé
19.01.2021
Proč zvolit právě plechovou krytinu?
Plechové střešní krytiny jsou vyráběny ve dvou materiálů. A to s ocelovým jádrem, nebo s jádrem ze slitiny hliníku. V nabídce je i široká škála povrch... číst celé
Zobrazit všechny články
  1. Úvod
  2. Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

OK - STAVEBNINY OPTIMAL s.r.o.,
se sídlem
Štěpánov 545
78313
IČ:28659031
DIČ:CZ28659031
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 45353 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese : ok-strechy.cz

1. Úvodní ustavení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“)  obchodní společnosti OK – STAVEBNINY OPTIMAL s.r.o., Sídliště 545, 783 13, Štěpánov, identifikační číslo: 28659031, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 45353 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese ok-strechy.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Nacenění zboží : je prováděno zákazníkovi zcela nezávazně a bezplatně. Teprve potvrzením nabídky zákazníkem se nabídka stává objednávkou.
1.3. Prodávající je oprávněn stornovat objednávku v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.
1.4. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě,  kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků .
Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1. zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu,
3.4.2. způsobu úhrady ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží.
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje,
které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby, vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce  (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.6. Poptávat materiál lze i prostřednictvím optávkového formuláře z titulní strany webu.
3.7. Prodávající zpracujeje zákazníkovi nezávaznou cenovou nabídku se všemi případnými dodatečnáými náklady (dopravné, balné, složné atd).
3.8. Za moment uzavření smlouvy se považuje vzájemné odsouhlasení zpracované nabídky. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením nabídky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího (vzájemným odsouhlasením objednávky či zpracované nabídky prodávajícího).
3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.  
3.9.  Prodávají si vyhrazuje právo potvrzení ceny a aktuální dostupnosti před uzavřením obchodu písemně, nebo telefonicky. Jedná se zejména o právě realizované změny v prostředí shopu,nebo o neočekávané změny cen nabízeného zboží výrobcem, případně aktuální nedostupnost produktu u dodavatele, či o tiskové chyby v prostředí shopu.
V mimořádných případech, kdy výrobce neočekávaně změní ceny materiálu (s ohledem na ceny vstupních materiálů) v průběhu objednávkového procesu až do okamžiku potvrzení zakázky výrobou, si prodávající vyhrazuje právo změny ceny s ohledem na aktuální cenu stanovenou výrobcem v okamžiku potvrzení zakázky výrobcem. Pokud se jedná o cenu vyšší, než uvedenou,má kupující plné právo zrušit tuto objednávku bez dalších důsledků pro obě strany. Pokud  objednané zboží není momentálně skladem, nebo není možné dodržet uvedený dodací termín, budete o této skutečnosti informováni. Pokud v takovém případě bude provedeno do 24 hodin storno objednávky, buď prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky, objednávka je považována za zrušenou.

 4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. V případě, že není dohodnuto jinak, je kupní cena splatná před dodáním zboží. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží kupující uhradí výhradně:
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2100272432/2010, vedený u společnosti
FIO (dále jen „účet prodávajícího“),
4.3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Ty jsou vzájemně odsouhlaseny před uzavřením smlouvy. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.4. Kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.6. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu.
Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu zašle prodávající kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 Nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího  (jím zadané parametry, rozměry, odstíny barev, atp.), atypického zboží objednaného pro konkrétní zakázku.
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete dole pod obchodními podmínkami.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit,
 má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí  zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí
 poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.  Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jehož vzor je uveden pod obchodními podmínkami.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na  adresu elektronické pošty prodávajícího.
5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do deseti (10) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu, v jakémkoli obalu tak, aby nedošlo při přepravě k poškození.  Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, že toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy,
prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
5.5. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.5.7. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1.  Dodání objednaného zboží je realizováno v co nejkratším termínu. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající, bude-li tato služba kupujícím objednána. Za splnění dodávky se považuje osobní odběr zboží kupujícím v dohodnutém místě nebo dodání na požadované místo a převzetí. Zboží může převzít pouze osoba k tomu oprávněná. Pokud si kupující neobjednal předem složení zboží je povinen provést složení zboží vlastními silami a prostředky.
6.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a neprodleně informovat prodávajícího. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
6.6. Kupující je povinen zajistit příjezdovou komunikaci odpovídající velikosti vozidla zajišťujícího dodávku i s ohledem na složení zboží.
6.7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
6.8. Údaje o dostupnosti zboží jsou orientační. S ohledem na specifičnost dodání stavebního materiálu bude kupující s předpokládaným termínem dodání seznámen před uzavřením kupní smlouvy a před odsouhlasením zakázky.  Prodávajícím poskytnuté termíny (lhůty) dodání  jsou orientační  (odvozené z běžné praxe) a reálný termín je odvislý od výroby a logistiky konkrétní zakázky.  V případě,  že výrobce určí pevný termín dodání - bude s ním kupující neprodleně seznámen. Prodávající v žádném případě neodpovídá za technologické návaznosti na stavbě činěné kupujícím v souvislosti s realizací objednávky.

Zboží skladem je zboží skladem u výrobce . Je ale nutno počítat s možnou proměnou stavu zásob
v reálném čase a s případnou prodlevou pro logistiku a přípravu expedice.
Právě u zboží, které je expedováno nákladními silničními vozidly je doba dodání odvislá od možností výrobců a zejména silniční nákladní dopravy.

7. Paletové hospodářství.

7.1. Vratné obaly jsou fakturovány současně s dodávkou
7.2. Nepoškozené znovu použitelné vratné palety lze vrátit do expedujícího závodu nebo do závodů kde tyto palety používají.
7.3. Při vracení vratných palet je nutné předložit kopie dokladů (dodací list).
7.4. Prodávající provádí zpětný výkup palet do 60-ti dnů od uskutečnění dodávky, pokud není dohodnuto jinak.
7.5. Úhrada za vrácené palety bude provedena na základě dobropisu vystaveného prodávajícím, se splatností 14 dnů. A to včetně amortizace (dle výrobce a dle nabídky).

8. Práva z vadného plnění

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
8.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
8.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
8.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
8.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
8.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
8.3. Ustanovení uvedená v čl. 9.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
8.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
8.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
8.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
9.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
9.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
9.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
9.6. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy.Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

10. Ochrana osobních údajů

V sekci Ochrana osobních údajů na našich stránkách najdete informace o ochraně osobních údajů,
které se týkají Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého pod zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation).

11. Doručování

Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

12. Závěrečná ustanovení

14.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
14.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
14.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
14.4. Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je umístěn hned pod OP.
14.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování OK-STAVEBNINY OPTIMAL, sídliště 545, 783 13, Štěpánov, adresa elektronické pošty odbyt@ok-stavebniny.cz, telefon 602 761 461.     

Ve Štěpánově dne : 10.8.2021
(aktualizace OP ze dne 21.5.2021)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:

Zákazník: Jméno a Příjmení
Adresa:
Datum:
Objednávka dne:
Číslo objednávky:
Specifikace zboží:
Číslo prodejního dokladu:
Číslo dodacího listu:
Kupní cena:
Uhrazeno dne:

Tímto využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy, dle shora uvedené specifikace. Toto zboží vracím nepoškozeno.
Zaplacenou kupní cenu vraťte v zákonné lhůtě (specifikace platby).


Ve Štěpánově       Dne 00.00.0000                                                                        podpis zákazníka

Chcete poslat poptávku

Chcete požádat o nacenění ?
Můžete použít nákupní košík,
nebo klikněte :

POPTÁVKA

 

Kde nás najdete

OK-STAVEBNINY OPTIMAL s.r.o.
Sídliště 545
783 13 Štěpánov
ok-strechy.cz

 
Kontakty
(Po-Pá, 8-16 hod.)
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz